1/8

6+1 საჩუქრად:

დაჯავშნეთ 7 ღამე. თქვენი ჯავშნის მიღების შემდეგ ჩვენი ადმინისტრაციის მიერ მე-7 ღამის ფასი შეიცვლება

0.00 ლარზე.

ყოველი 6 ღამის ჯავშანზე 1 ღამე გადმოგეცემათ უფასოდ.